Om Medla

Medlas mål är att låsa upp lokala krafter som accelererar omställningen till fossilfria samhällen.

Vad är Medla?

Medla är en digital tjänst för lokal jobbförmedling i gröna industriprojekt. Med Medla kan företag och enskilda firmor enkelt visa upp sin verksamheter, hitta relevanta jobbmöjligheter och påbörja affärsrelationer med aktörer i energisektorn. För projektägare gör Medla det möjligt att nå ut till det lokala näringslivet och effektivisera planering, bygge och underhåll av sina projekt.

Bakgrund

Medla bygger på forskning i informatik, digitalisering och landsbygdsutveckling, samt på användarpiloter i vindkraftbranschen. Medla och tillhörande tjänster tillhandahålls och utvecklas av Peer Digital Sweden AB med tillsammans med en referensgrupp av experter inom svenskt näringsliv och grön industri.

Våra mål

1. Underlätta utbyggnaden av fossilfri industri i Sverige.
2. Tillgängliggöra projekt så att lokala företag och samhällen kan dra nytta av investeringar i deras närhet.
3. Stärka förankring mellan projektaktörer och lokala intressenter.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar så når du oss på info@medla.app.

En hälsning från Medlas initiativtagare

Trots att elektrifieringen och klimatomställningen blir allt viktigare frågor så har projekteringen bara blivit svårare, att andelen vindkraftsprojekt som fick veto ökade från 8% till 40% mellan 2016-2020 är talande.

Lokal förankring och samverkan är viktiga pusselbitar för lyckade industriprojekt. Arbetstillfällen bidrar till detta, och tack vare era projekt kan fler av dem skapas lokalt (upp till 200% fler än idag) om vi jobbar tillsammans — med alla aktörer i kedjan.

Utmaningen för många projektörer är att:

  1. Hinna bygga relationer och samarbeten med alla aktörer (kommunen, näringslivet, byggentreprenaden, intresseorganisationer) som kan underlätta valet av lokala leverantörer och öka samhällsnyttan av projektet.

  2. Påvisa nyttan som skapas lokalt och regionalt i samband med en projektetablering.

Därför byggde vi Medla — för att hjälpa er lyfta och stärka samhällsnyttan som era industriprojekt låser upp, och effektivisera arbetet — från samråd till driftsättning och vidare till nästa projekt.

Sedan 2019 har vi byggt digitala lösningar som hjälpt Sveriges största projektörer och över 700 lokala verksamheter att bygga bättre industrier och starkare lokalsamhällen — och det är bara början. Vi hoppas ni vill göra oss sällskap på resan.

Oskar och Adam
Initiativtagare till Medla

Oskar AhlmanOskar AhlmanLinkedIn
Adam FalkenbergAdam FalkenbergLinkedIn