Ecogain
Ecogain
Ecogain

Ecogain

Västra Järnvägsgatan 3, 111 64 Stockholm, Sverige

Visa kontaktuppgifter

0767910102

Om detta företag

Lösningar för en levande planet och ett ansvarsfullt företagande www.ecogain.se

Tjänster

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vi tar helhetsansvar​,​ bygger värden i ditt projekt och minimerar påverkan miljön. Kvalificerad projektledning med starkt fokus det väsentliga och en förmåga att förenkla det svåra​,​ skapar lugn och trygghet i projekten. Vi vågar påstå att du kommer trivas med att samarbeta med Ecogains drivna och skickliga projektledare.

Miljöhandlingsplan

Vid förberedandet av byggandet kan vi avlasta er genom att ta fram en miljöhandlingsplan. Denna hjälper er att ta hänsyn till miljön i linje med ert företags värderingar vid detta specifika projektet.

Miljökoordinering

När ditt projekt når byggfasen finns Ecogain med plats och tar ansvar för att alla åtaganden och villkor blir utförda och uppfyllda. Därigenom kan byggplanerna fortlöpa obehindrat​,​ samtidigt som det stärker och skyddar dina affärsintressen och din verksamhet.

Naturvärdesinventering

Vår kunskapsbas inom komplexa mark- och vattenfrågor​,​ är både bred och djup. Den vilar tungt en vetenskaplig och juridisk grund​,​ som kommer minska friktionen i ditt företags kontakt med myndigheterna. Du sparar tid​,​ adresserar relevanta risker och får en alltigenom effektiv process. Läs mer vår hemsida. https://www.ecogain.se/inventeringar

Branscher

Anläggning
Bemanning
Betong
Bygg
Drift och Underhåll
El, larm och fiber
Fordon och däck
IT och telecom
Kost och logi
Maskinreparation
Media och PR
Projektering
Servicetjänster
Skogsmaskintjänster
Sprängning
Svets och metall
Transport
Tillverkning
Utbildning
Övrigt