Hudik Flygfoto
Hudik Flygfoto
Hudik Flygfoto

Hudik Flygfoto

Lindefallet 1103, 825 96 Enånger, Sverige

Visa kontaktuppgifter

0703462545

Om detta företag

INSPEKTION AV VINDKRAFTVERK Hudik Flygfoto utför flyginspektion av vindkraftverk med drönare. Ett kostnadseffektivt​,​ snabbt och säkert alternativ. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 40 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter rotorbladen snabbare än manuella inspektioner. Inspektion med drönare minskar tiden för underhållsstopp med 75% i jämförelse med manuella inspektioner. Inspektioner från marken missar runt 15-20 % av de skador som finns. Vi kan leverera bilder eller film av inspektionen. Välj att analysera bilderna själva eller att låta oss göra det. Det finns även webbtjänster att koppla för att visualisera inspektionerna. Det finns t ex 3d visualiseringar av hela anläggningen där man lätt kan en överblick över hela anläggningen och kan välja vilket vindkraftverk man vill titta närmare och sedan zooma in detaljnivå t ex varje rotorblad för att upptäcka skador och sedan i webbtjänsten göra noteringar och klassificera skadorna. Inspektionerna med noteringarna de skador som upptäcks ligger kvar i webbtjänsten man kan jämföra till nästa inspektionstillfälle vad som hänt och hur skadan utvecklats. Detta underlättar mycket beställaren slipper titta igenom hundratals bilder för att hitta skador. Det går även att koppla Artificiell intelligens som snabbt scannar av alla bilder från vindkraftverken för att hitta skador vilket sparar mycket tid.

Tjänster

Inspektion av vinkraftverk

Inspektion av vindkraftverk med drönare Hudik FLygfoto erbjuder flyginspektion av vindkraftverk med drönare. Ett kostnadseffektivt​,​ snabbt och säkert alternativ. Varje vindkraftverk behöver bara stängas ner under ca 40 minuter för att göra inspektionen. Drönarinspektioner upptäcker defekter rotorbladen snabbare än manuella inspektioner. Inspektion med drönare minskar tiden för underhållsstopp med 75% i jämförelse med manuella inspektioner. Inspektioner från marken missar runt 15-20 % av de skador som finns. Vi kan leverera bilder eller film av inspektionen. Välj att analysera bilderna själva eller att låta oss göra det. Det finns även webbtjänster att koppla för att visualisera inspektionerna. Det finns t ex 3d visualiseringar av hela anläggningen där man lätt kan en överblick över hela anläggningen och kan välja vilket vindkraftverk man vill titta närmare och sedan zooma in detaljnivå t ex varje rotorblad för att upptäcka skador och sedan i webbtjänsten göra noteringar och klassificera skadorna. Inspektionerna med noteringarna de skador som upptäcks ligger kvar i webbtjänsten man kan jämföra till nästa inspektionstillfälle vad som hänt och hur skadan utvecklats. Detta underlättar mycket beställaren slipper titta igenom hundratals bilder för att hitta skador. Det går även att koppla Artificiell intelligens som snabbt scannar av alla bilder från vindkraftverken för att hitta skador vilket sparar mycket tid.

Branscher

Anläggning
Bemanning
Betong
Bygg
Drift och Underhåll
El, larm och fiber
Fordon och däck
IT och telecom
Kost och logi
Maskinreparation
Media och PR
Projektering
Servicetjänster
Skogsmaskintjänster
Sprängning
Svets och metall
Transport
Tillverkning
Utbildning
Övrigt